Slovensko odonatološko društvo (SOD)

Slovensko odonatološko društvo smo ustanovili leta 1992 z namenom oživiti zanimanje za kačje pastirje v Sloveniji ter povezati ljudi, ki se za to skupino žuželk zanimajo. Trenutno šteje društvo preko 40 odonatologinj in odonatologov, večinoma študentov biologije, biologov in ljubiteljskih naravoslovcev.

Izdajamo društveno glasilo Exuviae, ki je namenjeno objavi strokovnih in znanstvenih odonatoloških člankov iz prostora Alpe-Jadran ter društveni bilten Erjavecia, v katerem objavljamo prispevke iz zgodovine entomoloških raziskav v Sloveniji, društvene novice, vabila, skratka kakršnekoli zanimivostmi v zvezi s kačjimi pastirji doma in po svetu. Precej pozornosti namenjamo tudi izobraževalni dejavnosti. Poleg priložnostnih srečanj, predavanj in izletov, redno organiziramo pomladne strokovne delavnice za določanje kačjih pastirjev, sodelujemo pa tudi na številnih raziskovalnih taborih. Bogate izkušnje imamo tudi pri organizaciji mednarodnih znanstvenih srečanj, saj smo leta 1994 organizirali I. Odonatološki simpozij za območje Alpe-Jadran, med pomembnejše projekte zadnjih let pa sodi tudi organizacija XIV. Svetovnega odonatološkega simpozija leta 1997 v Mariboru.

Prav gotovo najpomembnejši projekt Slovenskega odonatološkega društva je kartiranje favne kačjih pastirjev Slovenije, ki poteka zelo intenzivno že nekaj let. Z izdajo publikacije Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom je bila zaključena le ena od faz projekta, ki se razvija in živi naprej. Primerno organizirani terenski podatki nudijo takojšnji vpogled v stanje favne kačjih pastirjev in mokrišč določenega območja, tako da je naše znanje in delo neposredno uporabno v naravovarstvene namene.

Prav ohranjanju narave nameravamo v prihodnosti posvetiti še več pozornosti, pri čemer si želimo tesnejšega sodelovanja s sorodnimi nevladnimi organizacijami.

Znak Slovenskega odonatološkega društva upodablja stiliziran koleselj kačjih pastirjev, kateremu lahko najdemo več pomenov npr. plodovitost, življenjsko energijo ali enostavno željo po tvornem druženju in sodelovanju.

 
Predsednica: Alja Pirnat
Tajnik: Ali Šalamun
Blagajnik: Urban Červek
Urednik publikacij: Matjaž Bedjanič