Bilten Slovenskega odonatološkega društva– Erjavecia

Poleg društvenih novic prinaša bilten celovite informacije o zanimivih odonatolških dogodkih na nacionalni in mednarodni ravni. Zajema najrazličnejše prispevke iz vseh področij odonatologije, tako med drugim tudi o kačjih pastirjih v književnosti in ljudskem izročilu, vsebuje pa tudi predstavitve različnih projektov, sveže okoljske novice ter prispevke z naravovarstveno vsebino. V vsaki številki je predstavljeno poglavje iz zgodovine odonatoloških raziskav v Sloveniji, čemur so dodane reprodukcije izvirnih slovenskih odonatoloških dokumentov od 17. stoletja naprej. Dodatki h Gradivu za odonatološko bibliografijo Slovenije so namenjeni rednemu beleženju vseh objavljenih podatkov o kačjih pastirjih naše dežele (ISSN 1408-8185).

Erjavecia 1, izdana 25.X.1995, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 91-96, 12 str.

Erjavecia 2, izdana 26.VI.1996, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 97-150, 12 str.

Erjavecia 3, izdana 27.II.1997, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 151-162, 24 str

Erjavecia 4, izdana 31.X.1997, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 163-200, 28 str.

Erjavecia 5, izdana 30.IV.1998, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 201-232, 28 str.

Erjavecia 6, izdana 31.X.1998, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 233-246, 36 str.

Erjavecia 7, izdana 30.IV.1999, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 247-280, 20 str.

Erjavecia 8, izdana 31.X.1999, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 281-302, 25str. 

Erjavecia 9, izdana 30.IV.2000, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 303-332, 25str.

Erjavecia 10, izdana 31.X.2000, Dodatek k slov. odonatol. bibl. No. 333-351, 44str.