Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki "Finzi" Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste)
LIBELLULE (ODONATA) DALLA SLOVENIA E DALLA CROAZIA NELLA COLLEZIONE "FINZI" DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE
DRAGONFLIES (ODONATA) FROM SLOVENIA AND CROATIA IN THE COLLECTION "FINZI" OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM TRIESTE

A. ŠALAMUN1 & M. BEDJANIČ2
1 Čevljarska 28, SI-6000 Koper, Slovenija, E-mail: ali.salamun@ckff.si
2 Fram 117/a, SI-2313 Fram, Slovenija, E-mail: matjaz.bedjanic@guest.arnes.si

Podan je seznam 27 vrst kačjih pastirjev iz zbirke odonatologa in mirmekologa Bruna Finzija. Vrsta Sympetrum depressiusculum (Sel.) se prvič omenja za območje Istre, severozahodna Hrvaška.

Viene riportata una lista di 27 specie di libellule dalla collezione dell' odonatologo e mirmecologo Bruno Finzi. La specie Sympetrum depressiusculum (Sel.) é nominata per la prima volta in riguardo al teritorio dell' Istria, nord-ovest della Croazia.

A list of 27 dragonfly species from the collection of odonatologist and myrmecologist Bruno Finzi is given. Sympetrum depressiusculum (Sel.) is new for the territory of Istria, northwestern Croatia.