Aeshna subarctica elisabethae Djakonov 1922, new for the odonate fauna of Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae)
MAHOVNA DEVA AESHNA SUBARCTICA ELISABETHAE DJAKONOV 1922, NOVA VRSTA V FAVNI KAČJIH PASTIRJEV SLOVENIJE

Matjaž BEDJANIČ
Fram 117/a, SI-2313 Fram, Slovenia E-mail: matjaz.bedjanic@guest.arnes.si

Several exuviae and a teneral female of the species were collected at the Šijec peat-bog (Pokljuka plateau, NW Slovenia) on 25-VI-1999 and 27-VI-1999. New record lies on the southern border of the species range in Europe and is zoogeographically interesting. The species is declared as critically endangered. Therefore, detailed population studies and its inclusion in the Red list of the dragonflies of Slovenia are proposed.

Na visokem barju Šijec (Pokljuka, SZ Slovenija) je bilo 25. in 27. junija 1999 zbranih več levov in sveže preobražena samička te vrste. Nova najdba leži na južnem robu razširjenosti vrste v Evropi in je zanimiva z zoogeografskega stališča. Vrsta je opredeljena kot kritično ogrožena, zato so predlagane podrobnejše raziskave populacije in vključitev vrste v Rdeci seznam kačjih pastirjev Slovenije.