Ein Nachweis von Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 und Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) im Hochmoor Šijec auf der Pokljuka, NW Slowenien (Anisoptera:Aeshnidae,Corduliidae)
- RECORD OF AESHNA SUBARCTICA ELISABETHAE DJAKONOV, 1922 AND SOMATOCHLORA ALPESTRIS (SÉLYS, 1840) FROM ŠIJEC PEAT-BOG AT POKLJUKA PLATEAU, NW SLOVENIA (ANISOPTERA: AESHNIDAE, CORDULIIDAE)
- NAJDBA MAHOVNE DEVE AESHNA SUBARCTICA ELISABETHAE DJAKONOV, 1922 IN ALPSKEGA LESKETNIKA SOMATOCHLORA ALPESTRIS (SÉLYS, 1840) NA VISOKEM BARJU ŠIJEC NA POKLJUKI, SZ SLOVENIJA (ANISOPTERA: AESHNIDAE, CORDULIIDAE) 

Thomas BROCKHAUS
An der Morgensonne 5, D-09387 Jahnsdorf / Erzgebirge, Deutschland E-mail: t.brockhaus@t-online.de

Single males of both species were found at the locality on 30-VII-1999. For A. subarctica elisabethae, which has only recently been discovered as new for the odonate fauna of Slovenia, the Šijec peat-bog represents the only known locality in the country. During last years S. alpestris was thought to be extinct in Slovenia, however, with present record it has been rediscovered after more than 35 years.

Posamična samčka obeh vrst sta bila na lokaliteti ulovljena 30-VII-1999. Za mahovno devo A. subarctica elisabethae, ki je bila nedavno zabeležena kot nova vrsta v favni kačjih pastirjev Slovenije, predstavlja visoko barje Šijec edino znano lokaliteto v državi. Alpski lesketnik S. alpestris je veljal v Sloveniji za izumrlega, predstavljena najdba pa pomeni ponovno odkritje te vrste po več kot 35 letih.