Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935, a new species for the odonate fauna of France
SOMATOCHLORA MERIDIONALIS NIELSEN, 1935, NOVA VRSTA ZA FAVNO KAČJIH PASTIRJEV FRANCIJE
SOMATOCHLORA MERIDIONALIS NIELSEN, 1935, UNE NOUVELLE ESPECE DANS LA FAUNE DES ODONATES DE FRANCES

Mladen KOTARAC
CKFF, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenia E-mail: mladen.kotarac@ckff.si

A male S. meridionalis, deposited at NNHM Leiden, The Netherlands, represents a first record for the taxa in France. Specimens with characters inbetween S. metallica (Vander Linden) and S. meridionalis (one from Garonne and Gers respectively) are in the same collection.

Samček S. meridionalis v zbirki Prirodoslovnega muzeja v Leidnu, Nizozemska, predstavlja prvo najdbo tega taksona na ozemlju Francije. V isti zbirki sta tudi dva primerka z vmesnimi morfološkimi znaki S. metallica (Vander Linden) in S. meridionalis.

Un male S. meridionalis depose au Musee National d'Historie Naturelle de Leiden, Pays-Bas, represente le premier enregistrement de ce taxon en France. Deux specimens ayant des caracteres morphologiques transitionnels entre S. metallica (Vander Linden) et S. meridionalis (l'un provenant de Garonne et l'autre du Gers) sont deposes dans la meme collection.