Novi podatki o kačjih pastirjih reke Ribnice
NEW DATA ABOUT DRAGONFLIES OF THE RIBNICA RIVER (S SLOVENIA)

Igor VOLJČ
Šmartinska 47, Si-1000 Ljubljana

Avtor podaja seznam 17 vrst kacjih pastirjev, najdenih ob reki Ribnici.
17 Odonata species are listed for Ribnica river and surroundings.