Study of emergence in Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae)
RAZISKAVA PREOBRAZBE RANEGA PLAMENCA PYRRHOSOMA NYMPHULA (SULZER) (ZYGOPTERA: COENAGRIONIDAE)

Alja PIRNAT
Biological Institute ZRC SAZU, Novi trg 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia E-mail: alja.pirnat@guest.arnes.si

From 21-IV to 12-V-1994 the emergence of Pyrrhosoma nymphula was studied at a small forest pond in Ljubljana, central Slovenia. A total of 798 exuviae were collected and the daily emergence rate, synchronization of emergence and sex ratio were studied. A short note on mortality and predation during emergence is also appended.

Med 21-IV in 12-V-1994 smo v majhnem gozdnem ribniku pod Rožnikom v Ljubljani raziskovali preobrazbo ranega plamenca. Zbrali smo skupno 798 levov, na osnovi katerih smo proučevali dnevno stopnjo preobrazbe, sinhronizacijo preobrazbe in razmerje spolov. Omenjeni so tudi vzroki smrtnosti in primeri predacije med preobrazbo.