Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), a new species for the dragonfly fauna of Slovenia and rediscovered in Croatia (Odonata: Lestidae)
LESTES MACROSTIGMA (EVERSMANN, 1836), NOVA VRSTA KACJIH PASTIRJEV V FAVNI SLOVENIJE IN PONOVNO NAJDENA NA HRVAŠKEM (ZYGOPTERA: LESTIDAE)

Matjaž BEDJANIČ
Fram 117/a, SI-2313 Fram, Slovenia E-mail: matjaz.bedjanic@guest.arnes.si

Lestes macrostigma is recorded from a single locality in Bela Krajina, (S Slovenia) and after almost 100 years the species was rediscovered in Croatia.
Lestes macrostigma je bil najden na najdišču v Beli Krajini, J Slovenija, po skoraj stoletju pa je bila vrsta ponovno odkrita na Hrvaškem.