Kačji pastirji (Odonata) akumulacijskega jezera Komarnik pri Lenartu (SV Slovenija)
DRAGONFLIES (ODONATA) OF KOMARNIK ACUMULATION LAKE NEAR LENART (NE SLOVENIA)

1Urban ČERVEK, 2Andrej FERK & 3Marko SAMEJA
1Ul. Veljka Vlahoviča 35, SI-2000 Maribor
2Macunova ulica 30, SI-2000 Maribor
3Železnikova ulica 16, SI-2000 Maribor

Za območje akumulacijskega jezera Komarnik je podan seznam 35 vrst kačjih pastirjev. Med njimi je tudi nekaj vrst, ki so kandidati za Rdeči seznam kačjih pastirjev Slovenije. Predstavljeni so rezultati zbiranja levov vrst Epitheca bimaculata (Charp.) in Cordulia aenea (L.).

A list of 35 dragonfly species is given for the surveyed locality, among them a number of candidates for the national Red List. Collected emergence phenology data for Epitheca bimaculata (Charp.) and Cordulia aenea (L.) are presented.