Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija)
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF ODONATE FAUNA OF BELA KRAJINA (SE SLOVENIA)

M. KOTARAC1, M. BEDJANIC2, A. PIRNAT3 & A. ŠALAMUN4
1 Antoliciceva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, E-mail: mladen.kotarac@ckff.si
2 Fram 117/a, SI-2313 Fram, E-mail: matjaz.bedjanic@guest.arnes.si
3 Vošnjakova 4a, SI-1000 Ljubljana, E-mail: alja.pirnat@guest.arnes.si
4 Cevljarska 28, SI-6000 Koper, E-mail: ali.salamun@ckff.si

Avtorji navajajo za področje Bele krajine 39 vrst kačjih pastirjev z 78 najdišč. Podatki večinoma izvirajo iz obdobja med 10. in 19. julijem 1995. Sestava najdene favne (močne populacije vrst iz rodu Lestes, Coenagrion scitulum, Cercion lindenii) odstopa od tiste najdene drugod po Sloveniji, kar je verjetno pogojeno z geografskimi ovirami (Gorjanci, Kocevski Rog) in drugačno regionalno klimo.

39 Odonata species from 78 localities, collected mainly during July 10 - July 19, 1995, are listed. Composition of the recorded fauna (strong Lestes populations, Coenagrion scitulum, Cercion lindenii) differs from that found in the other parts of Slovenia probably due to the existence of geographic barriers (Gorjanci, Kočevski Rog) and different climate.