The first record of Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 1845) in Slovenia (Anisoptera: Libellulidae)
PRVA NAJDBA PODVRSTE ORTHETRUM COERULESCENS ANCEPS (SCHNEIDER, 1845) V SLOVENIJI (ANISOPTERA: LIBELLULIDAE)

Otakar HOLUŠA
Bruzovská 420, CZ - 738 01 Frýdek - Místek, Czech Republic E-mail: holusao@post.cz

V glinokopih Opekarne Križevci, 800m JZ od vasi Boreci, Ljutomer, SV Slovenija je bil 16-VII-1997 ulovljen parček te podvrste. Natančno je predstavljeno in dopolnjeno doslej znano območje razširjenosti, dodana je tudi kratka diskusija o ekoloških zahtevah taksona.