Slovenska imena kačjih pastirjev

Predstavljeni seznam slovenskih imen kačjih pastirjev je povzet po članku: “Geister, I., 1999. Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata). Exuviae 5/1: 1-5” in zajema večino vrst kačjih pastirjev, ki se pojavljajo v Evropi.

red ODONATA KAČJI PASTIRJI
podred ZYGOPTERA ENAKOKRILI KAČJI PASTIRJI
družina CALOPTERYGIDAE BLEŠČAVCI
rod CALOPTERYX BLEŠČAVEC
Calopteryx virgo modri bleščavec
Calopteryx splendens pasasti bleščavec
Calopteryx haemorrhoidalis temni bleščavec
družina LESTIDAE ZVERCE
rod CHALCOLESTES PAZVERCA
Chalcolestes viridis zelena pazverca
Chalcolestes parvidens presenetljiva pazverca
rod LESTES ZVERCA
Lestes barbarus grmiščna zverca
Lestes virens loška zverca
Lestes macrostigma južna zverca
Lestes sponsa obvodna zverca
Lestes dryas obrežna zverca
rod SYMPECMA ZIMNIK
Sympecma fusca prisojni zimnik
Sympecma paedisca vzhodni zimnik
družina PLATYCNEMIDIDAE PRESLIČARJI
rod PLATYCNEMIS PRESLIČAR
Platycnemis pennipes sinji presličar
družina COENAGRIONIDAE ŠKRATCI
rod PYRRHOSOMA PLAMENEC
Pyrrhosoma nymphula rani plamenec
rod ERYTHROMMA RDEČEOKEC
Erythromma najas veliki rdečeokec
Erythromma viridulum mali rdečeokec
rod COENAGRION ŠKRATEC
Coenagrion mercuriale brzični škratec
Coenagrion scitulum povodni škratec
Coenagrion caerulescens zahodni škratec
Coenagrion hastulatum barjanski škratec
Coenagrion lunulatum šotni škratec
Coenagrion ornatum koščični škratec
Coenagrion hylas sibirski škratec
Coenagrion puella travniški škratec
Coenagrion pulchellum suhljati škratec
rod CERCION PAŠKRATEC
Cercion lindenii prodni paškratec
rod ENALLAGMA ZMOTEC
Enallagma cyathigerum bleščeči zmotec
rod ISCHNURA KRESNIČAR
Ischnura pumilio bledi kresničar
Ischnura elegans modri kresničar
rod NEHALENNIA PALČICA
Nehalennia speciosa kresnična palčica
rod CERIAGRION VOŠČENEC
Ceriagrion tenellum rdeči voščenec
podred ANISOPTERA RAZNOKRILI KAČJI PASTIRJI
družina AESHNIDAE DEVE
rod AESHNA DEVA
Aeshna caerulea šotna deva
Aeshna juncea barjanska deva
Aeshna subarctica mahovna deva
Aeshna mixta bleda deva
Aeshna affinis višnjeva deva
Aeshna cyanea zelenomodra deva
Aeshna viridis zelena deva
Aeshna grandis rjava deva
rod ANACIAESCHNA PASTIR
Anaciaeschna isosceles deviški pastir
rod ANAX SPREMLJEVALEC
Anax imperator veliki spremljevalec
Anax parthenope modroriti spremljevalec
rod HEMIANAX MINLJIVEC
Hemianax ephippiger afriški minljivec
rod BRACHYTRON TRSTNIČAR
Brachytron pratense zgodnji trstničar
rod CALIAESCHNA VETRNJAK
Caliaeschna microstigma bledi vetrnjak
rod BOYERIA SENCA
Boyeria irene večerna senca
družina GOMPHIDAE POREČNIKI
rod GOMPHUS POREČNIK
Gomphus flavipes rumeni porečnik
Gomphus vulgatissimus popotni porečnik
Gomphus pullchelus zahodni porečnik
rod OPHIOGOMPHUS POTOČNIK
Ophiogomphus cecilia kačji potočnik
rod ONYCHOGOMPHUS PEŠČENEC
Onychogomphus forcipatus bledi peščenec
Onychogomphus uncatus rumeni peščenec
rod LINDENIA PEŠČENKA
Lindenia tetraphylla velika peščenka
družina CORDULEGASTRIDAE STUDENČARJI
rod CORDULEGASTER STUDENČAR
Cordulegaster boltonii prodni studenčar
Cordulegaster picta rumeni studenčar
Cordulegaster heros veliki studenčar
Cordulegaster bidentata povirni studenčar
družina CORDULIIDAE LEBDUHI
rod CORDULIA LEBDUH
Cordulia aenea močvirski lebduh
rod SOMATOCHLORA LESKETNIK
Somatochlora metallica kovinski lesketnik
Somatochlora meridionalis sredozemski lesketnik
Somatochlora alpestris alpski lesketnik
Somatochlora arctica barjanski lesketnik
Somatochlora flavomaculata pegasti lesketnik
rod EPITHECA JEZERKA
Epitheca bimaculata nosna jezerka
družina LIBELLULIDAE PLOŠČCI
rod LIBELLULA PLOŠČEC
Libellula quadrimaculata lisasti ploščec
Libellula fulva črni ploščec
Libellula depressa modri ploščec
rod ORTHETRUM MODRAČ
Orthetrum cancellatum prodni modrač
Orthetrum albistylum temni modrač
Orthetrum brunneum sinji modrač
Orthetrum coerulescens mali modrač
rod CROCOTHEMIS ŠKRLATEC
Crocothemis erythraea opoldanski škrlatec
rod SYMPETRUM KAMENJAK
Sympetrum striolatum progasti kamenjak
Sympetrum vulgatum navadni kamenjak
Sympetrum meridionale sredozemski kamenjak
Sympetrum fonscolombii malinovordeči kamenjak
Sympetrum flaveolum rumeni kamenjak
Sympetrum sanguineum krvavordeči kamenjak
Sympetrum depressiusculum stasiti kamenjak
Sympetrum danae črni kamenjak
Sympetrum pedemontanum pasasti kamenjak
rod LEUCORRHINIA SPRELETAVEC
Leucorrhinia caudalis mrtvični spreletavec
Leucorrhinia albifrons ozibni spreletavec
Leucorrhinia dubia barjanski spreletavec
Leucorrhinia rubicunda vresni spreletavec
Leucorrhinia pectoralis dristavični spreletavec
rod TRITHEMIS TELOVNIKAR
Trithemis annulata ciklamni telovnikar
rod SELYSIOTHEMIS SLANIŠČAR
Selysiothemis nigra temni slaniščar